GBuilder

Projekt förvaltning

Måste du förvalta materialalternativ, ändringbegäran och felrapporter från kund med papper och penna? Arbetet sker långsamt och den manuella dokumentationen orsakar ofta spridd data. Kummunikation och information av data i olika kanaler med både telefon och e-post är reseptet för förseningar i schemat, misstag och finasiella förluster.

Med hjälp av GBuilder kan du förvalta alla dessa uppgifter med ett program och ha all information i en omgivning.

Förvaltning av materialalternativ.

Välj erbjudna katergorier, basnivå material och utrustning, bestäm pris i förhand för produkter med tilläggspris för lättare merförsäljning. Skapa färdiga teman och paket. Allt kan kontrolleras på projekt-, bostads- och lägenhetsnivå.

Prissättning för material och utrustning.

Du kan lätt och smidigt bestämma priserna för materialer, hemmets utrustning och paket. Priserna kan bestämmas utgående från kvm, stycke eller summa. Du kan bestämma nettopris + mervärdesskatt + vinstmarginal i prosent och tillägga olika priselement såsom arbets- och materialkostnad varefter priset kalkyleras automatiskt. Gbuilder känner till materialkvantiteterna i varje bostad, och därvid ser kunden priset alltid utgående från den egna bostaden.

Självbetjäningsportal

Lotsa din kund att använda självbetjäningsportaalen för att granska dokument, data, kommunicera med dig, och göra materialval med planeringsverktyget. Med detta kan du säkra att alla händelser registreras i det digitala arkivet varvid alla sparar tid från onödiga vistelser till försäljningskontoret eller showroom.

Klientbegäran, ändringsarbeten och förvaltning av ändringar

Ibland önskar klienterna material som du inte erbjuder, eller de vill ändra bottenplan, el eller något annat. Med hjälp av GBuilder kan du skapa ändringsorder, bjuda ut dem till klienten och skicka dem till entrepenören. De för klienten skräddarsydda ändringsarbetena är synliga endast för klienten, för den som utförde ändringsarbetet och är skärskilt markerade i entrepenörens vy. När ändringarna har godkänts och enhetsmodellen är uppdaterad, uppdateras kvantitetsuppgifter och 3D/VR -modellerna i enlighet med dessa..

Skriva ut information

När alla alternativ och ändringar har godkänts, får du all viktig information till ditt förfogande inom loppet av några sekunder. Till exempel masskalkyl och materialtabell för leverantörer och byggplats. Du slipper kalkyler och ändringar!

Fel- och problemhantering

Samla alla felanmälan under byggnads-, leverans- och garantiperioden genom att erbjuda entrepenören, underleverantören och klienten möjlighet att rapportera problem via Gbuilders tillämpningsprogram. Du kan därmed acceptera eller förkasta dem, bestämma reparationsåtgärder, lägga tidsgräns och foga meddelanden åt de berörda parterna. Problem eller defekter kan därefter länkas direkt till lägenhet, material eller produkt.

Läs mer

residential-project
Bostads-
byggande

Digitalisera din kundresa.

commercial-projects
Kommersiell byggnad

Möt dina kunders individuella behov.

project-manegement
Projekt-
adminstration

Förvalta alla kundrelaterade uppgifter effektivt.

construction-process
Byggprocess

En gemensam dataplattform för aktuell information.

customerexperience
Kund-
upplevelse

Effektiverad kundupplevelse och självbetjäningsportal.

featureiscon
Egenskaper

Överblick av alla funktioner vi erbjuder.

Begär demo

Berätta dina utmaningar för oss, så berättar vi hur vi kan lösa dem