GBuilder

Byggnadsprosess
Enligt BIM-modell grundad allmänn informationsmiljö

Ej längre manuelt arbete med masskalkyl och materialtabell. Ej mer onödigt grubblande över var aktuella dokument och ritningar ligger. Ej mer huvunvärk med tabellkalkylapplikationen eller pappersarbeten.

Allt detta och mer erbjudes med Gbuilders BIM-grundade informationsmiljö (CDE- Common Data Envinonment), som hjälper dig spara betydliga mängder tid, eliminerar fel och ökar betydligt möjligheten att hållas inom budjet och tidtabell.

Materialval

Istället för att samla och sammanfoga data från olika källor och bolla med olika tabeller eller dokument, kunde du inom loppet av sekunder skriva ut en strukturerad materialtabell av hela projektet eller valda lägenheter, alla eller enstaka material, materialkategorier, mängder, information, beskrivningar, priser eller mått.

Masskalkyl

Glöm frustrerande masskalkyler när du kan få en BIM-grundad masskalkyl för hela projektet lägenhetsmässigt, materialmässigt eller materialkategorimässigt aktuella mängder, och med konfirmationsstatus visar dig exakt vilka material och hur mycket.

Arbetsorder tabeller

Skapa väl strukturerade arbetsorder tabeller för din grupp och underleverantörer. Du kan välja vilka lägenheter, produkter eller material inkluderas.

Ändringsarbeten

Överblicka markerade och aktuella ändringsarbeten lätt med innehållande mängder och bilagor, såsom uppdaterade dokument och ritningar.

Läs mer

residential-project
Bostads-
byggande

Digitalisera din kundresa.

commercial-projects
Kommersiell byggnad

Möt dina kunders individuella behov.

project-manegement
Projekt-
adminstration

Förvalta alla kundrelaterade uppgifter effektivt.

construction-process
Byggprocess

En gemensam dataplattform för aktuell information.

customerexperience
Kund-
upplevelse

Effektiverad kundupplevelse och självbetjäningsportal.

featureiscon
Egenskaper

Överblick av alla funktioner vi erbjuder.

Begär demo

Berätta dina utmaningar för oss, så berättar vi hur vi kan lösa dem