GBuilder

Bostadsbyggande

Dagens fastighetsköpare är mer medvetna än aldrig förut, förväntar sig en utmärkt kundupplevelse, individuella lösningar och planeringsalternativ. Allt detta medför ett nytt, mer komplext skikt i projektkontroll och byggande. Att kunna tygla detta på traditionellt vis med papper och penna, Excel, e-post, telefonsamtal eller ens med ett enkelt tiilämpningsprogram blir till en enorm utmaning och leder till missbelåtna kunder, fördröjningar, misstag och finansiella förluster. Efter årtionden av erfarenhet inom fastighetsbygge, dwg och ifc modeller, samt IT, har vi kunnat utveckla ett program som löser dessa utmaningar.

Ladda ned DWG eller IFC (BIM-modell)

Ladda ned DWG planbilder och GBuilder kommer att överföra dem till BIM-modeller, eller vi kan använda redan exsisterande IFC-filer. Projektet och alla lägenheter modelleras var för sig. Genom detta möjligörs varje lägenhets individuella visualisering i 3D och virtuell verklighet (VR). BIM-modellen automatiserar även databearbetningen, skapar viktig information såsom masskalkyl, materialval och byggherrens arbetsbestämmelser. Uppdatering av modellen sker lätt ifall inträffande plan- eller ändringsarbeten.

Materialval

Tillfoga lätt standardmaterialen och hushållsapparater och bestäm de andra alternativen. Skapa stilar, teman, paket, bestäm pris kvantitativt, styckevis eller enligt fix summa och fastställ tidsfrist för bekräftelse av det valda alternativet. Allt kan styras på projekt-, lägenhets- eller rumsnivå.

Hem konfigurator (hemplaneringsverktyg)

Din klient kan gå till självbetjäningsportalen, betrakta olika alternativ i 3D och se prisförändringarna för de olika alternativen. Du kan dessutom använda planeringsverktyget tillsammans med din klient i ett planeringsmöte eller showroom, placera urval direkt och godkänna dem.

Visualisering 3D & VR

Individuella 3D- och VR-modeller för varje hem eller kontor skapas från DWG / BIM-filerna. Modellerna är dynamiska med materialalternativ, tillåter rörelse och lägga till möbler. De tillåter kunder att se sin egendom från valfri vinkel, zoomnivå och med vilken materialkonfiguration som helst.

Utmatning av data

När materialvalen och de individuella lösningarna är fastställda, sammankopplas de till BIM-data och kommer till förfogande för alla nyckelpersoner. All data kan betraktas i web-portalen eller mobilappen. Utprintning i Exel-, pdf- eller doc- format är också möjligt. Du kan välja olika utskriftsalternativ inklusive bl.a. masskalkyl, materialval på basen av mängd eller kategorier, budgeteing, finansiering, byggherrens bestämmelser och många mer.

Fel- och problemhantering
Brist- och reparationslista

Nyckelpersonerna kan raportera om fel genom GBuilders mobilapp i projektets olika skeden. Datan lagras på en destination, där de kan smidigt och snabt ordnas, dirigeras vidare, fastslå tidtabeller och kommunicera.

Digitalt arkiv och lägenhetskort

All data, materialval, kommunikation, godkända material och fel lagras till ett digitalt arkiv. Klienterna kan titta på till deras hem relaterade dokument såsom: sammanfattning av utrustning, information on material och hushållsapparatur samt bruksanvisningar.

Läs mer

residential-project
Bostads-
byggande

Digitalisera din kundresa.

commercial-projects
Kommersiell byggnad

Möt dina kunders individuella behov.

project-manegement
Projekt-
adminstration

Förvalta alla kundrelaterade uppgifter effektivt.

construction-process
Byggprocess

En gemensam dataplattform för aktuell information.

customerexperience
Kund-
upplevelse

Effektiverad kundupplevelse och självbetjäningsportal.

featureiscon
Egenskaper

Överblick av alla funktioner vi erbjuder.

Begär demo

Berätta dina utmaningar för oss, så berättar vi hur vi kan lösa dem