Enten de skjønner det eller ikke, tilbyr byggebedrifter boligkundene sine en kundereise. Denne reisen ble tidligere fylt med excel-ark, e-poster, fakser, telefonsamtaler, papirer og notater. Nå finnes det også et digitalt alternativ som overgår hver og en av de tradisjonelle kundeopplevelsene.

I dag setter våre kunder ut på denne digitale reisen med støtte av èn enkel programvareløsning med mange funksjoner. Vårt verktøy guider kunden gjennom reisen fra den første kontakten til kjøp av boligen og hele veien til bygge og garanti perioden, til og med lenge etter vår siste arbeider har forlatt byggeplassen. 

Om man går fra manuell til digital, betyr dette slutten på kundeservice?

Å kjøpe et hjem er troligvis en av de største avgjørelsene du tar i livet, både økonomisk og emosjonelt. Slike store avgjørelser kommer ofte med høye forventninger og sterke følelser, til og med frykt. Manuelt arbeid generere feil, feil skaper usikkerhet og digitalisering kan hjelpe til å effektivisere prosesser og eliminere feil. Selv om en programvare aldri kan erstatte god kundeservice, så kan den hjelpe servicearbeiderne med å allokere resursser bedre, så tiden kan brukes på deres viktigste oppgave, nemlig å ta vare på kundene og gi dem den perfekte kundereisen som de fortjener.

Vår kundeservice jobber med en digital kundereiseløsning som hjelper dem med å betjene boligkunder enda bedre på en av de mest utfordrende kundereisene. Det vi pleide å gjøre manuelt, er nå automatisert og digitalisert. All lagret data deles i sanntid med alle interessenter, inkludert kunden.

Funksjoner, applikasjoner, nettsider.. vi hadde ikke tid til alt dette. Hva mange ikke innser er at byggebransjen dreier seg ikke så mye om å håndtere flere små prosjekt, det dreier seg mer om å håndtere et stort prosjekt, nemlig byggeprosessen. Nøkkelen ligger i å få samlet alle deler av prosjektet på samme platform. Fra arkitektens første streker, gjennom hele livssyklusen og til bygningens siste åndetak, forblir vår informasjon relevant og tilkoblet. Når man er avhengig av høy tilgjengelighet, er det avgjørende å ikke risikere å miste informasjon ved å dele den over flere platformer og applikasjoner. Å ha èn løsning for alle oppgaver gir deg kontroll på informasjonsflyten, og viktigst av alt, forbedrer både effektivitet og brukeropplevelse. 

I dag bruker vårt salgsteam 3D modeller, Virtuel Reality og til og med Mixed Reality i den daglige salgsprosessen. Våre servicearbeidere administrerer alle kunderelaterte oppgaver online. Våre byggeplasser har tilgang til all informasjon gjennom deres mobile enheter og sist, men ikke minst, alle våre kunder har tilgang til deres viktige informasjon gjennom ett og samme vindu.

Hvorfor nå og ikke før? Den digitale tvillingen som game changer


Mangelen på et felles språk er ofte den viktigste grunnen til feil og misforståelser, og tro meg, det finnes ikke noe som heter små feil i byggebransjen. Når en kunde uten kjennskap til planer, vilkår eller bransje setter seg ned med fagfolk er det stor fare for at informasjon kan gå tapt på grunn av språkbarrieren. For å hjelpe begge parter til å snakke om det samme og forstå hverandre, bestemte vi oss for først å bygge hjemmet digitalt. Vi skapte hjemmets digitale tvilling. Denne digitale tvilling har blitt en øyeåpner som kan benyttes på ulike måter, siden den inneholder all nødvendig informasjon. For eksempel danner 3D/VR visualiseringer et nyttig utgangspunkt for diskusjoner – de er enkle å forstå. Risikoen for misforståelser minsker når man får se noe med egne øyne.


Det felles språket mellom oss og boligkjøperne skapes og utformes enda i skrivende stund, men etter min erfaring er vi på riktig kurs. Ved å digitalisere viktige deler av kundereisen, sørger vi for at alle interessenter kan kommunisere på jevne vilkår og få bedre forståelse.

Kundene tas med på den digitale kundereisen fra salgsprosessen til materialkonfigurasjon, videre til byggeprosessen og garantiperioden.

 

Digital Customer Journey