GBuilder

ASIAKASTARINOITA

sonell logo

Sonell on oululainen keskisuuri rakennusyhtiö, joka rakentaa rivi- ja erillistaloja perustajaurakointimallilla Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaan alueella. Sonellin toimintamalli on muista suomalaisista pienistä ja keskisuurista rakennusyhtiöistä poikkeava, koska toimintojen digitalisointi on ollut vahvasti mukana sen toimintojen kehittämisessä jo vuodesta 2007. 

Yhteistyön Sonell aloitti GBuilderin kanssa vuonna 2015. GBuilderia Sonell hyödyntää jo heti ensimmäisestä asiakastapaamisesta alkaen, ja se toimii viestintäkanavana sekä asiakkaiden että muiden projektin sidosryhmien välillä aina vuosikorjausten valmistumiseen asti.

GBuilderin hyödyntäminen myynnin ja
ennakkomarkkinoinnin vaiheessa

“GBuilderin kautta me pystymme toteuttamaan tehokkaammin palvelulupaustamme asiakaskeskeisestä rakentamisesta, jonka keskiössä on avoin viestintä sekä mahdollisuus vaikuttaa oman asunnon materiaaleihin.”
Heikki Majala, Toimitusjohtaja Sonell

Ennen GBuilderin käyttöönottamista Sonell hyödynsi ennakkomarkkinoinnissaan rakennusprojektin havainnekuvia sekä aikaisemmin valmistuneiden kohteiden kuvia. Viestintä hoidettiin pääosin puhelimessa ja sähköpostilla. Nykyään Sonell perustaa kohteelle omat internetsivut, joille listataan kohteen tiedot ja linkki asunnon 3D-malliin. Ennakkomarkkinoinnissa ja myynnissä Sonell yhdistää fyysisen toimitilan sekä GBuilderin kautta digitaalisen viestintäkanavan, joka hyödyntää tietokonetta, tablettia, älypuhelinta sekä VR-laseja. 

Materiaalit vaihtuvat 3D-mallissa dynaamisesti, ja potentiaaliset ostajat pääsevät kokeilemaan “paikan päälle” miltä erilaiset pintamateriaalit näyttäisivät heidän asunnossaan. 3D-kokemuksen tarjoaminen antaa  informatiivisemman kuvan asunnon tasoista ja muista elementeistä, joiden kokoa on vaikeampi arvioida ainoastaan havainne- ja valokuvien perusteella.

Kun kaupat on tehty, luodaan asiakkaalle GBuilderiin asiakaspolku, joka ohjaa läpi projektin eri vaiheiden. Asiakaspolun sisällä asiakas saa tehdä asuntoaan koskevat materiaalivalinnat ja tarkastella ja allekirjoittaa asuntoa koskevia asiakirjoja sekä hoitaa viestinnän myyjän ja muiden sidosryhmien kanssa. Ja koska GBuilder-ohjelmisto toimii pilvipalveluna, sen käyttö on mahdollista tietokoneen selaimessa, eikä se siis vaadi ohjelmistojen asentamista tai päivittämistä.

Avoimuutta, ajansäästöä ja luotettavampaa tietoa

“Alusta asti organisoidusti totetutettu asiakas- ja projektitietojen kerääminen järjestelmään on lisännyt avoimuutta, säästänyt aikaa ja parantanut tiedon laatua, ei epäilystäkään. Myynnin ja ennakkomarkkinoinnin digitalisoinnin hyödyt ovatkin näkyneet meillä säästyneinä henkilöstökuluina, pienentyneenä rakennusvirheiden määränä sekä parempina lisä- ja muutostöiden katteina, ja mikä tietenkin tärkeintä: parantuneena asiakaskokemuksena.” 

Heikki Majala, Toimitusjohtaja Sonell

GBuilderin hyödyntäminen rakentamisvaiheessa

Asunnonostajat ovat ottaneet hyvin vastaan GBuilderin kommunikointikanavana työmaan kanssa. Asiakkaista monet ovat nuoria ensiasunnonostajia, joille teknologian käyttö on täysin luontaista ja he ovat arvostaneet  myös sitä läpinäkyvyyttä, jota GBuilderin käyttö on lisännyt.

Itse rakentamisvaiheessa rakennustietomallin tarjoamat määrälaskennat nousevat tietenkin tärkeään rooliin. Asuntojen pinnat ovat millimetrin tarkkuudella mittakaavassa. Asunnon ostaja valitsee mieleisensä pintamateriaalit. Rakennustietomalli pitää tarkkaa lukua määrälaskennan jokaisesta malliin kohdistetuista tuotteesta ja muutoksesta. Koska tuotteet on kohdistettu mallissa asunto- ja huonekohtaisesti, niiden jakaminen työmaalla oikeisiin paikkoihin on helppoa ja tehokasta. Toimitusten tarkkuus tehostuu.  Työmaan toiminta nopeutuu. Virheiltä säästytään. GBuilderin avulla kaikilla osapuolilla on mahdollisuus tarkastaa tuotteiden sijoituspaikka, määrä sekä tuotetta koskevat lisätiedot, esimerkiksi laattojen ladontatyyli tai se halutaanko kyseiseen keittiöön rosteria vai skandinaavista puhdaslinjaisuutta.

“Juuri ketteryytensä takia Sonellin oma tiimi ja alihankkijat suosivat työmaaolosuhteissa yleensä GBuilderin IOS/Android mobiiliaplikaatiota. Se on koko projekti työnjohtajan takataskussa.”
Mikael Hienonen, Työmaajohtaja

GBuilder toimii myös viestintäkanavana työmaan ja asunnonostajien välillä. Asunnonostajat saavat GBuilderin kautta luotettavasti kaikki rakennusajan liitteet sekä tarjoukset mahdollisista muutostöistä. Työnjohtaja hoitaa GBuilderin massaviestinnän avulla kaikkien asunnonostajien informoimisen, merkitsee ohjelman kalenteriin työmaan tapahtumat ja vastaanottaa ilmoittautumisia työmaakatselmuksiin ja muihin tapahtumiin. 

GBuilderin hyödyntäminen asunnon
luovutuksessa ja vuosikorjauksissa

Ennen vanhaa Sonelilla koputeltiin kynä ja paperi kädessä asiakkaiden ovia.

Asunnon luovuttaminen sisältää paljon hallinnollisia toimenpiteitä ja velvoitteita, näin on varsinkin RS-kohteissa. GBuilderin rakennustietomalli tarjoaa työkalun, jolla puutteista ja korjauksia vaativista toimenpiteistä asiakas voi itse esimerkiksi ottaa valokuvan ja liittää se kommenttien kanssa oikeaan huoneistoon asunnon tietomallissa. Tieto välittyy prosessista vastaaville sidosryhmille, jotka päivittävät kirjatun huomion tilaa korjausten edetessä. Näin asunnonostaja pystyy seuraamaan korjausten etenemistä lähes reaaliajassa. Samaa prosessia Sonell hyödyntää myös vuosikorjaushuomioiden kirjaamisessa ja hyväksymisessä. 

”GBuilderin BIM-pohjainen Tarkastuslista on tuonut lisää läpinäkyvyyttä muutto- ja vuosikorjauksien prosesseihin, koska asiakkaat voivat paremmin seurata korjausten etenemistä. Paluu vanhaan malliin tuntuu jo mahdottomalta. Sitä ei halua kukaan. Palaute asiakkailtamme tarkastuslistan suhteen on ollut yksinomaan posiitiivista”, työmaan nokkamies Sakari Lahtimaa kertoo.

Muuttovaiheen jälkeen Sonell hyödyntää GBuilderiä erityisesti viestiäkseen asiakkaiden kanssa. Varsinkin massaviestien käyttäminen helpottaa kanssakäymistä, koska monet tiedotteet koskevat kaikkia talonyhtiön asukkaita, ja massaviestiin saa nopeasti liitettyä kaikki asiakastietokantaan liitetyt henkilöt. GBuilderin omaa kalenteria Sonellissa hyödynnetään yhtiökokousten ja muiden tapahtumien tiedottamiseen sekä esimerkiksi vuositarkastusaikojen varaamiseen.

“GBuilderin avulla Sonell on pystynyt tehostamaan hallinnollisia toimintojaan. Hyvä tiedonkulku ja läpinäkyvyys myös asunnon luovutuksen jälkeen ovat tehneet GBuilderista korvaamattoman työkalun. Digitalisoinnin avulla me olemme pystyneet jalkauttamaan palvelulupauksemme asunnonostajalle aina ennakkomarkkinoinnista vuosikorjausten valmiiksi saattamiseen asti.”
Heikki Majala, Toimitusjohtaja

Pyydä demo